Пълна система за ендоскопска биполярна хистерорезекция

Електрохирургичният апарат hARTT 400  е най-новият представител на фамилията hARTT, разработена и произвеждана от Кентамед ООД. Освен повишената мощност, в модела hARTT 400  е поставен специален акцент върху биполярното рязане и биполярната коагулация в среда на физиологичен разтвор – SALINE. В комбинация с биполярния резектоскоп на нашите немски партньори, електроножът hARTT 400  е перфектно решение за биполярна хистерорезекция на миома, септум на матката и други ендометриални резекции.  Листовка и видео за повече информация.