Амбулаторна хирургия

Представител на новата генерация от електроножове на Кентамед ООД.  KENTAMED ACTIS-150 (брошура) е подходящ за всички кабинетни приложения. В пълно съответствие със следните стандарти за медицинска апаратура: EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-2-2. В процес на получаване на СЕ сертификат.